Zarządzenie nr 3/2017 z dn. 01.02.2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie młodzieży …

Zarządzenie nr 3/2017 z dn. 01.02.2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie młodzieży uczęszczającej do szkoły i internatu oraz wnoszonej opłaty stałej za pobyt w internacie

zarządzenie 3-2017 

kliknij na powyższy link

Opłaty – listopad 2017

W listopadzie opłata za internat wynosi 245,00 zł.

Śniadanie 3 zł x 21 dni = 63 zł
Obiad 4 zł x 21 dni = 84 zł
Kolacja 3 zł x 21 dni = 63 zł
Opłata stała 35 zł

W listopadzie opłata za obiady wynosi 84,00 zł.

Koszt jednego obiadu – 4 zł
Ilość obiadów – 21
Opłaty proszę wpłacać na konto szkoły w terminie od 02.11-10.11.2017r.

Przed wpłatą na konto jeżeli zgłaszane były odpisy w miesiącu październik prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły .

Opłaty nr konta

Opłaty

Wpłaty za obiady i internat należy dokonywać na konto szkoły do 10-tego bieżącego miesiąca.

Bank Pekao S.A.

37 1240 5211 1111 0010 3557 9882

W przelewie należy podać Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę.

Odpisy za obiady dokonywane będą WYŁĄCZNIE po zgłoszeniu (przez rodziców lub prawnych opiekunów) osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 85/742-25-69 do godz. 9.00.

Odpisy będą odliczane od drugiego dnia nieobecności.

Zapisy na obiady obowiązują na cały rok szkolny 2017/2018

Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25-tego bieżącego miesiąca.