Przejdź do treści

Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w VII Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Logo Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Szanowni Państwo! 

            Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do udziału VII Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku w dniu 09.05.2024r. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

            Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych specjalnych (klas VII – VIII), uczniów szkół ponadpodstawowych specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

Prosimy o wytypowanie trzech osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i trzech osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Turniej będzie składał się z czterech konkurencji:

1. Testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego (dostosowanego do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

2. Jazdy rowerem po torze sprawnościowym.

3. Przejazdu rowerem po miasteczku ruchu drogowego.

4. Udzielanie pierwszej pomoc przedmedycznej.

            Prosimy o zgłoszenie karty uczestników drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zs16.pl najpóźniej do 29.04.2024 r. (poniedziałek). Karta zgłoszenia oraz regulamin Turnieju dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 16 oraz w załączniku.

            W dniu 09.05.2026 r. od godziny 9:00 do godziny 9:30 należy zgłosić się do Zespołu Szkół nr 16 w celu rejestracji uczestników. Uroczyste rozpoczęcie Turnieju nastąpi o godz. 10:00 w auli szkolnej Zakończenie VII Wojewódzkiego Turnieju BRD pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku przewidywane jest na godz.14.00

Uczniów prosimy o zabranie:

  • legitymacji szkolnej;
  • zaświadczenia lekarskiego lub pisemnej zgody rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Organizator zapewnia słodki poczęstunek.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy serdecznie!!!

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 16

Skip to content