Przejdź do treści

Zapraszamy uczniów Branżowej Szkoły I st. do udziału w Szkolnym Konkursie „Test wiedzy o kosmosie”.

Test wiedzy o kosmosie

Zapraszamy uczniów Branżowej Szkoły I st. w Białymstoku do udziału w Szkolnym Konkursie „Test wiedzy o kosmosie”.

Celem konkursu jest:

 • Przełamywanie barier przed fizyką i geografią, jako trudną dyscypliną naukową.
 • Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.
 • Rozwijanie pasji, wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o kosmosie.
 • Zainteresowanie uczniów fizyką i geografią oraz zachęcenie ich do udziału w różnych formach aktywności.
 • Poszerzanie zakresu wiedzy z fizyki i geografii.
 • Zaproponowanie sposobu spędzania czasu wolnego.

Zasady konkursu:

 • Konkurs odbędzie się 29 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w Bibliotece Szkolnej.
 • Konkurs ma charakter jednorazowego testu – polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe.
 • Uczestnicy dysponują czasem 40 minut, dodatkowe 5 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.
 • Konkurs obejmuje zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy o kosmosie.
 • Uczniowie zgłaszają organizatorom chęć udziału w konkursie w terminie do 24 listopada 2023 roku.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu: Kamila Jerominek i Iwona Kurek – Fimowicz.

 Każdy uczestnik konkursu, wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora na zasadach określonych ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia; oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku (w tym w sieci internetowej) przez organizatora konkursu;

plakat - test wiedzy o kosmosie, tło z planetami

tekst alternatywny do grafiki: plakat – test wiedzy o kosmosie, tło z planetami

Skip to content