Przejdź do treści

VI Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Tekst opisujący grafikę: Logo Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Litery i cyfry ZS16 stylizowane na pojazd

Zaproszenie

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w VI Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku w dniu 17.05.2023r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych specjalnych (klas VII – VIII), uczniów szkół ponadpodstawowych specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.
Prosimy o wytypowanie trzech osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i trzech osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Turniej będzie składał się z czterech konkurencji:

  1. Testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego (dostosowanego do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
  2. Jazdy rowerem po torze sprawnościowym.
  3. Przejazdu rowerem po miasteczku ruchu drogowego.
  4. Udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.

Prosimy o zgłoszenie karty uczestników drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zs16.pl najpóźniej do 28.04.2023 r. (piątek). Karta zgłoszenia oraz regulamin Turnieju dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 16 oraz w załączniku.
W dniu 17.05.2023 r. od godziny 9:00 do godziny 9:30 należy zgłosić się do Zespołu Szkół nr 16 w celu rejestracji uczestników. Uroczyste rozpoczęcie Turnieju nastąpi o godz. 10:00 Zakończenie VI Wojewódzkiego Turnieju BRD pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku przewidywane jest na godz.14.00

Uczniów prosimy o zabranie:

  • legitymacji szkolnej;
  • zaświadczenia lekarskiego lub pisemnej zgody rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Organizator zapewnia słodki poczęstunek oraz napoje!

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy serdecznie!!!
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 16

Skip to content