Zarządzenie nr 3/2017 z dn. 01.02.2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie młodzieży …

Zarządzenie nr 3/2017 z dn. 01.02.2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie młodzieży uczęszczającej do szkoły i internatu oraz wnoszonej opłaty stałej za pobyt w internacie

zarządzenie 3-2017 

kliknij na powyższy link