Biblioteka

Biblioteka

Choć uważa się, że książki odchodzą do lamusa, biblioteka szkolna, która funkcjonuje niemalże od początku istnienia szkoły, nadal ma duży wkład w poszerzanie wiedzy i gromadzenie dodatkowych informacji. Służy pomocą uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom. Księgozbiór liczy 6213 woluminów oraz pozycji zbiorów audiowizualnych, w posiadaniu biblioteki są także liczne gry planszowe i stolikowe. Biblioteka stara się zaspokajać wszystkie potrzeby swoich użytkowników, główny nacisk kładąc na pracę pedagogiczną i informacyjną.

Każdego roku biblioteka szkolna organizuje imprezy czytelnicze dla uczniów:

  • konkursy literackie;
  • konkursy plastyczne;
  • wieczorki poetyckie – cykl spotkań poświęcony życiu i twórczości wybranych pisarzy.

Prowadzi też lekcje biblioteczne, przybliżając w ten sposób uczniom zasady funkcjonowania i korzystania ze zbiorów. O księgozbiorze biblioteki i warsztacie informacyjnym na bieżąco informowani są nauczyciele i uczniowie poprzez: wystawy, gazetki, plansze informacyjne.

Zaangażowanie osób pracujących w bibliotece w działalność szkoły sprawia, że jest ona ważnym czynnikiem wspomagającym poszerzanie wiedzy i rozwoju intelektu uczniów, ich zainteresowań czytelnictwem oraz edukację medialną.