XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas…”

XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas…”

30 maja 2017 r. w murach naszej szkoły odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Recytuje każdy z nas…”. Wzięło w nim udział pięć placówek z województwa podlaskiego:

  1. Zespół Szkół Specjalnych z Łomży
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Hajnówki
  3. Zespół Szkół nr 13 z Białegostoku
  4. Zespół Szkół nr 11 z Białegostoku
  5. Zespół Szkół nr 16 z Białegostoku

Wysłuchaliśmy pięknej recytacji uczniów z zaprzyjaźnionych placówek województwa podlaskiego.

Komisja miała bardzo trudny „orzech do zgryzienia”, bo wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani. Po długich naradach ustalono, że :

I miejsce w kategorii „Szkoła podstawowa” zdobyła Angelika Bogdańska

I miejsce w kategorii „Szkoła Przysposabiająca do Pracy” zdobył Adam Liżewski

I miejsce w kategorii „Gimnazja i szkoły zawodowe” zdobył Adam Półtorak

Komisja przyznała specjalne wyróżnienie Andrzejowi Okoniowi, który recytował „Wiersz o mamie”.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali upominki i dyplomy. A spotkanie zakończyło się tradycyjnie słodkim poczęstunkiem.

Wiesława Rzepniewska

Agata Markiewicz