XVI Wielki Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej

XVI Wielki Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej

W dniach 19-20 maja 2016r.w naszej szkole odbyła się XVI edycja Wielkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej dla szkół specjalnych. Współorganizatorem konkursu poprzez ufundowanie nagród uczestnikom- był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Ponadto naszymi sponsorami byli: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku i Urząd Miejski w Białymstoku.
Honorowym patronatem objął konkurs Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku.
W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie zawodowych szkół z Polski i uczniowie szkół gimnazjalnych z Białegostoku. Szkoły reprezentowane były przez dwuosobowe ekipy uczniów. Gościliśmy zespoły pochodzące z następujących ośrodków:

  • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 z Warszawy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kętrzyna
  • Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy z Długoborza
  • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z Grajewa
  • Zespół Szkół nr 11 z Białegostoku


Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W ramach zadania praktycznego uczniowie sadzili krzewy ozdobne na terenie posesji szkoły i segregowali odpady.
Indywidualne wyniki konkursu:
I miejsce – Elwira Miszczuk
II miejsce – Michał Węcławski
III miejsce – Hubert Chmielewski
Wyniki zespołowe:
I miejsce – Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku
II miejsce – Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie
III miejsce – Zespół Szkól Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

GRATULACJE
Halina Pietrzak