VII Ekumeniczny Konkurs Kolęd

VII Ekumeniczny Konkurs Kolęd

„Kto śpiewa troski rozwiewa” (przysłowie ludowe)

Tradycją w naszej szkole stał się Ekumeniczny Konkurs Kolęd dla młodzieży z placówek specjalnych. Celem tego konkursu jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd w duchu ekumenicznym, integracja młodzieży z placówek specjalnych oraz możliwość bliższej współpracy nauczycieli.

Tegoroczny VII już konkurs pod hasłem: ,,Kto śpiewa troski rozwiewa” odbył się 12 stycznia o godzinie 10.00 w szkolnej świetlicy. Wzięło w nim udział 32 uczestników, reprezentujących osiem placówek: Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku, Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce, Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku, Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku, Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Białymstoku, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu.

Po powitaniu gości, uczestników i ich opiekunów uczniowie naszej szkoły przedstawili ideę konkursu oraz odczytali historię wybranych kolęd. Spośród gości i opiekunów drogą losowania wyłoniono członków jury. Podczas konkursu osiem zespołów zaprezentowało dwa przygotowane przez siebie utwory. Członkowie jury jednogłośnie uznali, że wszyscy uczestnicy zaprezentowali się znakomicie, a organizatorzy zauważyli, że z każdym rokiem jest coraz wyższy poziom prezentacji. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy uznania oraz liczne nagrody. Swoje wystąpienia mieli również: dyrekcja i zaproszeni goście. Ostatnim punktem spotkania był przygotowany wszystkim przybyłym poczęstunek.

Organizatorzy konkursu dziękują za pomoc koleżankom i kolegom oraz sponsorom: Fundacja Edukacji i Twórczości, Pijalnia Kawy WEDEL, Piekarnia Cukiernia OKRUSZEK, Hurtownia RDT sp. z o.o. ,,DELKO”, CARREFOUR Zielone Wzgórza, Księgarnia AKCENT.

Zapraszam do oglądania zdjęć

Relację przygotowała: Elżbieta Święcicka