Pokazy w przedszkolu

W dniu 09.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły przeprowadzili pokaz umiejętności zawodowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 80 w Białymstoku.

Angelika Skonieczna i Sebastian Białołus, uczniowie klasy III c zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne. Wraz z przedszkolakami wykonali zakąskę w postaci kolorowych koreczków i wyeksponowali je na połówkach pomarańczy.

Ewelina Amonowicz i Jolanta Stasieluk uczennice klasy III b zaprezentowały swoje umiejętności fryzjerskie. Wykonały piękne fryzury w postaci warkoczy, loków, fal, irokezów z zastosowaniem barwnych sprayów, przypinek i innych środków fryzjerskich.

Pokaz cieszył się wielkim zainteresowaniem. Zarówno pracownicy przedszkola jak i dzieci byli zachwyceni umiejętnościami uczniów naszej szkoły.

Podziękowali im brawami i słodyczami.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy politykę szkoły w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna– dane dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

Więcej informacji kliknij w poniższy link

Klauzula informacyjna – dzieci i rodzice

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku
    ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
  4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

Więcej informacji kliknij w poniższy link

Klauzula informacyjna