Opłaty nr konta

Opłaty

Wpłaty za obiady i internat należy dokonywać na konto szkoły do 10-tego bieżącego miesiąca.

Bank Pekao S.A.

37 1240 5211 1111 0010 3557 9882

W przelewie należy podać Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę.

Odpisy za obiady dokonywane będą WYŁĄCZNIE po zgłoszeniu (przez rodziców lub prawnych opiekunów) osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 85/742-25-69 do godz. 9.00.

Odpisy będą odliczane od drugiego dnia nieobecności.

Zapisy na obiady obowiązują na cały rok szkolny 2017/2018

Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25-tego bieżącego miesiąca.