Raporty z projektu „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”

Raporty z projektu „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”

Przeczytaj raporty:

Raport z Hiszpanii

Raport z Rumunii – grupa I

Raport z Rumunii – grupa II

Raport z Portugalii

 

 

Job shadowing w Madrycie

Job shadowing w Madrycie

W dniach 24-28 października, cztery nauczycielki z naszej szkoły wzięły udział w mobilności edukacyjnej typu JOB SHADOWING w szkole CPEE LA QUINTA w Hiszpanii. Polegała ona na obserwacji różnorodnych obszarów pracy tej instytucji. Były to m.in.: prace administracyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz zajęcia lekcyjne na różnych poziomach edukacyjnych.

Chociaż językiem projektu jest język angielski to podczas pobytu uczyłyśmy się także hiszpańskiego. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych poznawałyśmy hiszpańską kulturę jak również ciekawe zakątki Madrytu.

Wizyta nauczycieli z Hiszpanii w ramach Job Shadowing

Wizyta nauczycieli z Hiszpanii w ramach Job Shadowing

W dniach 16 – 20 maja gościliśmy w naszej szkole dwie nauczycielki ze CPEE LA QUINTA z Madrytu z Hiszpanii. W trakcie wizyty nasi goście obserwowali zajęcia lekcyjne jak również uczestniczyli w różnorodnych aktywnościach i warsztatach.

 

Wizyta nauczycieli z Hiszpanii w Zespole Szkół nr 16

Wizyta nauczycieli z Hiszpanii w Zespole Szkół nr 16

W dniach 17-18 września 2015 w naszej placówce gościli nauczyciele z Hiszpanii ze szkoły ponadgimnazjalnej IES MIGUEL DE CERVANTES w Móstoles (Madryt). Pani Elena, pani Susana, pani Valle oraz pan Benedicto realizowali wizytę typu job shadowing (obserwacja lekcji) w ramach projektu Erasmus+ pt.: „Let’s work and innovate together”. Nasi nauczyciele oraz uczniowie mogli pokazać, jak wspólnie pracują, rozwijają i doskonalą umiejętności praktyczne oraz teoretyczne. Mogli także angażować gości do udziału w swoich lekcjach, co wszystkim sprawiało ogromną radość. Nauczyciele z Hiszpanii uczyli się od nas obserwując, doświadczając i rozmawiając na temat naszej dobrej praktyki edukacyjnej. Nasi nauczyciele i uczniowie mogli zapoznać się z projektem realizowanym przez Hiszpanów. Job shadowing pozwala nauczycielom z różnych szkół europejskich na wymianę dobrej praktyki oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji pedagogicznych ponad granicami.

Aby zobaczyć fragmenty wizyty naszych gości z Hiszpanii zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zebranych na tablicy Padlet.

Życzę miłego odbioru

Joanna Zalewska-Coldron

Link do Padlet:

http://padlet.com/joannazal/61bnq3vjnuu4

 

Dzień Hiszpański

Dzień Hiszpański

Dnia 25.02.2016 w szkole odbył się Dzień Hiszpański z cyklu spotkań „Wędrówki po Europie”. Dzień Hiszpański inspirowany był wizytą job shadowing (obserwacja pracy), która miałam miejsce w październiku 2015.

Dzień Hiszpański dedykowany był uczniom naszej szkoły, a zrealizowany w ramach działań projektowych Erasmus+ „Nowoczesna edukacja…” .

W ramach innych (lecz pokrewnych) działań projektowych eTwinning Working together is easier (zapraszamy na strony projektu) oraz tytułem dzielenia się dobrą praktyką i ciekawym doświadczeniem, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy stworzyli swoją pierwszą e-książeczkę, właśnie o Dniu Hiszpańskim. Książeczka została udostępniona partnerom z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii. I chociaż jest w języku polskim, to łatwo można ja przetłumaczyć dzięki opcji tłumaczenia zawartej w programie StoryJumper, który wykorzystano do napisania książeczki.

Dziękujemy Zespołowi, pod kierownictwem pani Uli Jarończyk, który przygotował i udokumentował pięknymi zdjęciami całe to wydarzenie.

Zapraszamy do przeczytania książeczki Dzień Hiszpański oraz zachęcamy do tworzenia własnych opowiadań. To naprawdę świetne zajęcie!

 

Zespół Erasmus+ oraz eTwinning