Comenius meeting in France from Monday, October 17th to Friday October 21st 2011

Comenius meeting in France from Monday, October 17th to Friday October 21st 2011

W ramach działań związanych z realizacją programu Comenius “Tales from here and there” przedstawiciele szkół z krajów partnerskich (w tym z Zespołu Szkół nr 16) w dniach 17-21 października 2011 r. uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym we Francji.

 

Projekt Partnerskie Projekty Szkół „Tales from here and there”

Projekt Partnerskie Projekty Szkół „Tales from here and there”

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej szkół, przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych w Europie. Realizacja projektów w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół to okazja do:
– wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych,
– zdobycia nowych umiejętności,
– rozwoju zawodowego nauczycieli,
– wzmocnienia współpracy z rodzicami i społecznością lokalną,
– uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej.
Dzięki zaangażowaniu w projekt, jego uczestnicy nabierają pewności siebie, doskonalą znajomość języków obcych, zdobywają ciekawe doświadczenia. Poprzez kontakty z instytucjami partnerskimi z innych krajów Europy – w praktyce uczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, pomysłów na życie.
Czas trwania projektu to 2 lata.
Językiem komunikacji w ramach projektu może być jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej w naszym przypadku jest to język angielski.
Kraje uczestniczące to:
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.
Nasz projekt współtworzą takie kraje jak: Francja, Rumunia, Włochy, Turcja, Portugalia i oczywiście Polska.
„Tales from here and there” co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Opowieści z tu i tam” lub „Opowieści z różnych krajów” (w domyśle europejskich) lub „Opowieści z różnych stron”
(w domyśle Europy) ma już swoje logo, którego autorem jest pani Ania Butkiewicz.

Z każdego partnerskiego kraju uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli mają za zadanie wybrać jedną z narodowych opowieści, której inscenizacją w języku angielskim zajmą się partnerzy. Polska szkoła wybrała „Legendę o Smoku Wawelskim” – „The Dragon of Krakow”. Jak przedstawią ją inni? oraz jaka opowieść przypadnie nam? Mamy nadzieję, że wkrótce się o tym dowiemy.

The Dragon of Krakow ( Cracow )

Long ago in Poland’s early history, On the River Vistula, there was a small settlement of wooden huts inhabited by peaceful people who farmed the land and plied their trades. Near this village was Wawel Hill. In the side of Wawel.
Hill was a deep cave. The entrance was overgrown with tall, grass, bushes, and weeds. No man had ever ventured inside that cave, and some said that a fearsome dragon lived within it. The young people of the village didn’t believe in the dragon. The old people of the village said that they had heard their fathers tell of a dragon who slept in the cave, and no man must dare waken it, or there would be dire consequences for them all. Some of the youths decided to explore the cave and put an end to such foolish talk. They thought that they knew better and dragons were just old stories from the past. A group of these young people took some torches and went to the cave. They slowly entered the cave until they came to a dark mass of scales blocking their way and the sound of heavy breathing. The boys ran as the dragon awakened and roared. Fire came from it’s mouth warming the boys heels and backs. When they were far enough away, they looked back and saw the dragon at the entrance of the cave, very angry being awakened from it’s sleep. From that day on, the people knew no peace. Every day the dragon appeared and carried off a sheep or preferably young virgins. The populace made many attempts to kill the dragon but nothing succeeded and many of those that attempted were killed. The hero in this part of the story differs. In the village lived a wise man, or a shoemaker or a shoe makers apprentice named Krakus or Krac. He got some sheep and mixed a thick, yellow paste from sulfur. Krakus smeared it all over the animals. Then led them to a place where the dragon would see them. The dragon came out as expected, saw the sheep, roared, rushed down the hill and devoured the sheep. The dragon had a terrible fire within him, and a terrible thirst. It rushed to the River Vistula and started drinking. It drank and drank and could not stop. The dragon began to swell, but still it drank more and more. It went on drinking till suddenly there was a great explosion, and the dragon burst. There was great rejoicing by the people. Krakus, was made ruler of the village, and they built a stronghold on Wawel Hill. The country prospered under the rule of Krakus and a city grew up around the hill which was called Krakow, in honour of Krakus. When Krakus died, the people gave him a magnificent burial, and erected a mound over his tomb which can be seen to this day. The people brought earth with their own hands to the mound, and it has endured through all the centuries as a memorial to the person that killed the dragon of Krakow.
The large 200-foot-long cave in Wawel Hill, Krakow, which has been known for centuries as the monster’s den, now attracts thousands of visitors each year. Whatever the truth of the dragon legend, the Dragon’s Cave (Polish ‘Smocza Jama’) is Cracow’s oldest residence, inhabited by man from the Stone Age through the 16th century.

Comenius w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

Comenius w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

W sierpniu 2011r w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku ruszył projekt akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół o tytule „Tales from here and there”.

Jest to przedsięwzięcie, które zakończy się w lipcu 2013 r. Kraje współdziałające w ramach tego projektu to Francja, Rumunia, Włochy, Turcja, Portugalia i oczywiście Polska.
Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest adresowany do szkół, przedszkoli, uczniów, studentów kierunków pedagogicznych i innych organizacji działających w obszarze edukacji.

link do strony projektu http://www.talesfromhereandthere2011.blogspot.com