Bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 19 maja 2016 r., w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie poprowadziła pani Natalia Modzalewska i pani Urszula Jarończyk. Na szkolnej sali gimnastycznej przedstawione zostały symulacje niebezpiecznych sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas lekcji w-fu. Przećwiczono także sposoby udzielania pomocy poszkodowanym, w przypadku na przykład krwotoku z nosa, skręcenia kostki czy utraty przytomności. Prowadzące spotkanie zwróciły szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których nauczyciel zawsze przypomina młodzieży przed kolejnymi zajęciami. Współpraca z prowadzącym lekcję, wykonywanie jego poleceń, odpowiedni strój, w znaczny sposób zmniejszają ryzyko zagrożeń, które mogą nas czekać na zajęciach wychowania fizycznego. Jednocześnie przestrzeganie ustalonych reguł pozwala cieszyć się współzawodnictwem, poznawać nowe formy ruchu, jednym słowem dbać o lepsze samopoczucie. Wszyscy bowiem wiemy, że sport to samo zdrowie.
Dziękujemy Natalii Martyniuk, Jolancie Sakowicz i Magdalenie Michalskiej – uczennicom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, które wzięły czynny udział w spotkaniu i wspierały naszych podopiecznych w zdobywaniu nowej wiedzy oraz doświadczeń. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Joanna Brzozowska

Spotkanie z kulturą czeczeńską

Spotkanie z kulturą czeczeńską

Realizując zadania konkursowe „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” w dn. 27.04.2016 r. zorganizowano w naszej szkole „Spotkanie z kulturą czeczeńską”.

Mimo tego, że na terenie województwa podlaskiego jest wielu Czeczenów i uchodźców różnych narodowości, wielokulturowość jest to wciąż tematyka trudna, niekiedy kontrowersyjna. Aby przybliżyć naszym uczniom zagadnienia związane z edukacją międzykulturową i uwrażliwić ich na potrzeby drugiego człowieka, zaprosiłyśmy tego dnia dwie panie z Fundacji Dialog – Panią Elżbietę Chołko i Panią Satsitę Shadieva. Panie wykorzystując prezentację multimedialną, różne krótkie filmy oraz swoje doświadczenia przekazały nam podstawowe i najistotniejsze zagadnienia na temat uchodźców z Czeczenii i republik sąsiadujących z Czeczenią. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali wspomnień Pani Satsity, która pochodzi z Inguszetii. Opowiadała o wierze, tradycjach kulinarnych, wyznawanych wartościach. Uczniowie oraz nauczyciele aktywnie brali udział w spotkaniu, często zadawali pytania. To była świetna okazja do poznania bliżej kultury osób, których tak często widzimy na ulicach naszego miasta, w naszych blokach czy sklepach. Na zakończenie spotkania była słodka niespodzianka – chałwa. Jest to tradycyjny deser czeczeński, który Pani Satsita przygotowała wspólnie z uczniami z klasy II g oraz uczennicami: Justyną Wasiluk z I e i Dorotą Popławska z III g, na warsztatach kulinarnych poprzedzających bezpośrednio prelekcję. Poniżej zamieszczamy przepis na ten smakołyk, który tak bardzo przypadł wszystkim do gustu.

Czytaj dalej

Wycieczka do straży pożarnej

Wycieczka do straży pożarnej

Dnia 19.04.2016 r. w ramach konkursu ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, uczestniczyli w wycieczce do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Białymstoku.
Dzięki uprzejmości Panów Strażaków mogliśmy zwiedzić budynek i poszerzyć swoją wiedzę o ciekawe informacje dotyczące ich pracy. Zaprezentowany został sprzęt pożarniczy używany do ratowania ludzkiego życia i mienia. Uczniowie mogli zasiąść
za kierownicą wozu strażackiego. Wiele emocji wzbudził pokazowy zjazd strażaka
po ześlizgu. Ponadto uczestnicy wycieczki wysłuchali pogadanki o tym, jak trudny, odpowiedzialny i niebezpieczny jest zawód strażaka oraz jak należy się zachować, gdy jest się świadkiem pożaru.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, a także utrwalenie znajomości numerów alarmowych – 998 i 112.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Joanna Brzozowska

 

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

W dniu 5.04.2016 r. w ramach realizacji zadań konkursowych „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń +”, odbył się w naszej szkole Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. To już IX edycja konkursu, który co roku wzbudza duże zainteresowanie naszych uczniów.

Głównym celem turnieju było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, rowerzysty. Poruszona została też tematyka pomocy przedmedycznej w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub uczestnikami wypadku drogowego. Utrwalone zostały również numery telefonów alarmowych. Uczniowie jak zwykle bardzo chętnie zgłaszali się do zadań konkursowych. Za każdą dobrą odpowiedź, poprawnie wykonane polecenie otrzymywali słodki upominek.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
M. Perkowski, J. Brzozowska, M. Nawrocka,
A. Siwik-Ramatowska, A. Tylman-Guziejko, N. Modzelewska

 

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +

W okresie od 31 marca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + IV Edycja” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Podczas konkursu będziemy realizowali następujące zadania:

  1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  2. Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”.
  3. Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.
  4. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”
  5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.
  6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
  7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.
  8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.
  9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

Joanna Brzozowska i Barbara Dworakowska