Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

W Zespole Szkół nr 16, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku od 01.08.2012r. do 31.07.2014r. realizowany był projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych wśród 40 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i 20 nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej.

Wycieczka na Litwę

Wycieczka na Litwę

W ramach wspierania rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i dzięki współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, z grupą uczniów w dniach 3 – 7 października 2013 r. wybraliśmy się autokarem na Litwę. Zamieszkaliśmy w internacie przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Każdego dnia mieliśmy nowe atrakcje. Wiele wrażeń dostarczyła nam wycieczka na granicę państw: Litwy i Białorusi. Spotkaliśmy się z pensjonariuszami Domu Spokojnej Starości i uczniami szkoły w Czużakampiach. Odwiedziliśmy podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczunach rej. Wileński. Zapoznaliśmy się z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, Domem Dziecka i Szkołą Specjalną w Solecznikach. W każdym z tych miejsc nasza młodzież (niemal profesjonaliści), przedstawiała przygotowane wcześniej spektakle pt.: Woda, Złota rybka oraz Dworski. W miejscowości Taboryszki zwiedziliśmy Muzeum Anny Krepsztul. Była to niepełnosprawna malarka, która zmarła w 2007 roku w opinii świętości. Mieliśmy okazję zwiedzić Stare Miasto w Wilnie oraz Troki. Byliśmy świadkami wyświęcenia pomnika bł. Jana Pawła II przy kościele w Ejszyszkach. Mimo chłodnych nocy wszyscy pełni pozytywnych wrażeń i nowych doświadczeń, z nadzieją na rychły powrót wróciliśmy do Białegostoku.

 

Spotkanie integracyjne 2013 w Świętej Wodzie

Spotkanie integracyjne 2013 w Świętej Wodzie

W dniu 26 września 2013 roku w Świętej Wodzie odbyło się spotkanie integracyjne naszych uczniów ze szkoły przysposabiającej do pracy oraz ich wychowawców. Korzystając z różnorodności i przestrzeni tego miejsca, jak co roku było wiele atrakcji. Do najatrakcyjniejszych punktów programu należały: ognisko, przy którym piekły się pachnące, smakowite kiełbaski, którym nie było końca oraz gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Dobrze przygotowane rywalizacje sportowe pozwoliły brać udział i zdobywać liczne nagrody wszystkim uczestnikom. Niektórzy korzystając z możliwości wybrali się do pobliskiego lasu na grzybobranie. Program tego spotkania był bogaty. Każdy znalazł coś dla siebie. Umocnieni duchem miejsca, radośni, pełni pozytywnych wrażeń, niektórzy z pełną torbą zebranych grzybów, z nadzieją powrotu za rok wrócili do szkoły.