Warsztaty z p. Piotrem Szekowskim

Warsztaty z p. Piotrem Szekowskim

W ramach współpracy naszej szkoły z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, uczniowie zaangażowani w projekt Comenius uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach z profesjonalnym aktorem p. Piotrem Szekowskim, który pomaga nam w przygotowaniu adaptacji włoskiej legendy „Mr Thirteen”. Dzięki tym warsztatom uczniowie doskonalą ekspresję sceniczną jak również pewność siebie i „czucie sceny”. Zajęcia pełne dynamiki i różnorodności pomagają im wcielić się w odgrywane postaci z jeszcze większą energią i zaangażowaniem oraz sprawiają, że czekamy z utęsknieniem na kolejny czwartek, kiedy to będziemy po raz kolejny gościć p.Piotra w naszej szkole:)

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

W Zespole Szkół nr 16, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku od 01.08.2012r. do 31.07.2014r. realizowany był projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych wśród 40 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i 20 nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej.

XII Wielki Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej

XII Wielki Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej

W dniach 24 – 25 maja 2012 r w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku odbyła się XII edycja Wielkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej dla szkół specjalnych. W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie zawodowych szkół z Polski i uczniowie szkół gimnazjalnych z Białegostoku. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej (sadzenie rozsady jednorocznych roślin ozdobnych na terenie posesji szkoły, segregowanie odpadów ).
W tegorocznym konkursie zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie. Drugie miejsce zajęła ekipa Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku a trzecie – uczniowie z Grajewa.
Indywidualnie zwyciężyła Natalia Sieńko, drugie miejsce otrzymała Marta Dąbrowska a trzecie Agnieszka Ziemska.