Projekt eTwinning „My neighbor, my friend” nagrodzony…

Projekt eTwinning „My neighbor, my friend” nagrodzony…

Projekt eTwinning „My neighbor, my friend” został nagrodzony w czerwcu Krajową Odznaką Jakości. W październiku szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości, oznacza to, że praca koordynatora, praca uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Program eTwinning w ZS Nr 16 w Białymstoku

Program eTwinning w ZS Nr 16 w Białymstoku

W roku szkolnym 2009/10 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu eTwinning (http://etwinning.pl/home).
Program eTwinning to współpraca szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz popularyzowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC).

Uczniowie i nauczyciele, którzy przystępują do partnerstwa w ramach programu eTwinning, posługują się Internetem we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i przygotowywanymi materiałami.

Projekty eTwinning umożliwiają poznawanie uczniów z innych państw Europy, ich kultur, trydycji, codzienności, etc. Dla osób uczących się języków obcych stanowią dodatkową motywację do nauki.
Obecnie uczniowie klasy IIi pod kierownictwem Joanny Zalewskiej-Coldron i Marii Borodziuk realizują projekt z 3 szkołami: 1 z Polski i 2 z Grecji. Tytuł projektu: Jede Jahreszeit bringt uns Überraschungen/Każda pora roku przynosi nam niespodzianki (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p35407/welcome)
Jest to, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli bardzo ciekawe doświadczenie. Uczymy się od siebie, realizujemy wspólne przedsięwzięcia, wymieniamy się efektami swojej pracy, np. Zielnik, Zimowa Książka.

 

Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

 

Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

 

Projekt skierowany był do białostockich placówek kształcenia zawodowego z 3 najistotniejszych branż regionu: rolno-spożywczej, mechanicznej, turystyczno – gastronomicznej. Inicjatywa realizowana była przez 9 zespołów szkół zawodowych Miasta Białystok.

Mam Talent 2010

Mam Talent 2010

Dnia 18.11.2010 w naszej szkole odbyły się eliminacje do szkolnego konkursu MAM TALENT.

Tylko 10 uczestników zakwalifikowało się do finału, który odbędzie się już po feriach.

Oto zdjęciowa relacja z tej zabawy.