Spotkanie Pani Dyrektor z Samorządem Uczniowskim

Spotkanie Pani Dyrektor z Samorządem Uczniowskim

5 stycznia 2018 odbyło się spotkanie Pani Dyrektor Alicji Katarzyny Geniusz z opiekunem oraz przewodniczącymi Samorządu Uczniowskiego w sprawie bezpieczeństwa uczniów.