Rumunia 2017 – „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”

Rumunia 2017 – „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”

W dniach 23-20.09.2017r. dziesięcioosobowa grupa nauczycieli z Zespołu Szkół nr 16 uczestniczyła w projekcie: „Aktywni Zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”. Gościliśmy w Şcoala Specială Dej Rumunia.

Już pierwszy dzień obfitował w niespodzianki zaczynając od tradycyjnego przywitania chlebem i solą przez uczniów ubranych w stroje narodowe wraz z nauczycielami i dyrektorem szkoły. Następnym krokiem było zapoznanie z regulacjami prawnymi i zasadami organizacji życia szkoły. Zwiedziliśmy pomieszczenia i salę terapeutyczne jakimi dysponuje szkoła: sale logopedyczne, sale gimnastyczne różnej wielkości, sala doświadczania szkoły oraz sale terapii sensorycznej. Po etapie wprowadzającym mieliśmy okazję obserwować nauczycieli i uczniów podczas ich pracy.

Drugiego dnia z krótkiej prezentacji dowiedzieliśmy się o systemie szkolnictwa specjalnego w Rumunii. Po wprowadzeniu teoretycznym mieliśmy możliwość uczestniczyć w zajęciach przyrodniczych w III klasie szkoły podstawowej pt. Farma. Uczniowie poznawali zwierzęta żyjące na farmie ale również różne produkty spożywcze, które uzyskiwane są dzięki tym zwierzętom jak: mleko, jogurt, kiełbasa itp.

Uczestniczyliśmy także w zajęciach wychowania fizycznego, gdzie młodzież gimnazjalna skakała przez kozła.

Kolejny dzień zaczęliśmy od zajęć z literatury rumuńskiej z wykorzystaniem wielu metod edukacyjnych, które zostały zakończone wystawą wykonanych prac. Mieliśmy okazję obserwować zajęcia z terapii sensorycznej, ćwiczeń koordynacji ruchowej, motoryki małej oraz integracji zmysłów: aromaterapii, terapii światłem i dźwiękiem, kinezyterapii, korygowania wad postawy. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem gdy obserwowaliśmy jak przy niewielkim nakładzie finansowym i skromnym wyposażeniu można poprowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Czwarty dzień w całości poświęcony był job shadowing i skupiał się na terapii zajęciowej pt. AUTUMN WORKSHOP. Nasz kolega postanowił pokazać swoje umiejętności w graniu na gitarze, grając dzieciom polskie piosenki. Po wielu fascynujących przeżyciach i reakcjach dzieci odbyliśmy wspólną dyskusję.

Następnie obserwowaliśmy metody prowadzenia lekcji geografii. Uczniowie poznawali oznaczenia kolorystyczne na mapie i samodzielnie kolorowali mapę Rumunii zachowując podział na góry, lasy, niziny itp.

Kolejnym wydarzeniem, który został dla nas przygotowany to prezentacja tradycyjnych tańców i pieśni rumuńskiej, oraz tradycyjny poczęstunek. Ważnym elementem dnia była obserwacja ludoterapii, czyli zajęć terapeutycznych w których głównym narzędziem jest zabawa – tym razem na boisku szkolnym z wodą.

Wydarzeniami pobocznymi były wizyty:

– u mera (burmistrza) miasta Dej ing. Morara Costana,

– w Şcoala Cu Clasele I-VIII Avram Iancu, gdzie mogliśmy usłyszeć informacje o diagnozowaniu uczniów pod kątem niepełnosprawności i nauce ucznia w szkole masowej (integracyjnej).

W imieniu uczestników wyjazdu, nauczycieli Zespołu Szkół nr 16 składamy najserdeczniejsze podziękowania Pani Dyrektor Şcoala Specială Dej Laurze Petria Boian, kadrze nauczycielskiej i uczniom za wszelaką pomoc, sympatyczne przyjęcie, uczynność i wszelkie atrakcje.

Salutări și vă vom vedea la cea mai apropiată ocazie 🙂

For seven days a group of ten teachers from Collective School no. 16 in Bialystok participated in European Project ‚Active Involved’ in Şcoala Specială Dej Romania.

The first day abounded in many atractions. At the very beginning we were greeted with bread and salt by a group of students and teachers dressed in the traditional costumes. Lately the head teacher – Laura – presented regulations concerning the workings of special schools in Romania. Afterwards we could visit classrooms that the school has at its disposal. Wide array of specialistic rooms for speach therapy, sensoric integration, gyms and classrooms is really impresive. At the end of the day we could scrutinise teachers while working.

The second day, after a short theoretical introduction we participated in nature lesson titled ‚The Farm’. Children learned about animals living on the farm and primary products that are possibe to source. The last part of the lesson was devoted to a quiz. Children with blind eyes had to taste and guess the name of the food products and the name of the animal related to the food. Another lesson that we were shadowing that day was phisical education leson. Surprisingly, quite the opposit to our expectations, teenagers jumped over vaulting horse easily.

Another day started with Romanian Literature lesson full of many interesting methods and activities. Lesson finished with a small exhibition of children’s drawings. Furthermore, we had a chance to survey sensoric therapy lesson. We saw numerous exercises improving hand-eye co-ordination, gross and small motor skills but also sound and light therapy, aromatherapy and kinesiotherapy. We were impressed by a wide array of exercises correcting faulty posture.

The fourth day entirely devoted to the job shadowing was concentrated on occupational therapy. The lesson ‚AUTUMN WORKSHOP’ showed many creative ideas of natural material use. Neckles made from pumpkin seeds or decorative use of corn, popcorn, sunfower seeds or pistachio shells drew the smile on our faces. And one of our teachers, Krzysztof, decided to enrich lesson by playing the guitar and singing Polish songs 🙂

Especially for us Romanian team performed traditional dances and songs and served traditional snacks.

Another class was ludotherapy which is a form of psychoterapy for children that uses play situations for diagnosisor treatment.

During our visit to the City Hall of Dej we were introduced to the mayor of Dej Mr Morara Costana.

While visiting Şcoala Cu Clasele I-VIII Avram Iancu we listened to the lecture dedicated to the different ways of diagnosing children with disabilities, advanced co-operative methods with parents and numerous ideas for social integration.

On behalf of participants of the project and teachers of Collective School no.16 we want to thank to the Şcoala Specială Dej head teacher Mrs Laura Petria Boian, teachers and students for their hopitality,help and kindness.

Salutări și vă vom vedea la cea mai apropiată ocazie 🙂