Raport z ewaluacji projektu Erasmus + „Nowoczesna edukacja na rzecz wzmacniania kompetencji kluczowych osób niepełnosprawnych”

Raport z ewaluacji projektu Erasmus + „Nowoczesna edukacja na rzecz wzmacniania kompetencji kluczowych osób niepełnosprawnych”

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Erasmus + „Nowoczesna edukacja na rzecz wzmacniania kompetencji kluczowych osób niepełnosprawnych”