Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. M. Grzegorzewskiej została powołana z dniem 1 listopada 1970 roku przez Wydział Oświaty Prezydium WRN w Białymstoku na podstawie pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego z dnia 31 października 1970 roku. W roku szkolnym 2017/2018 Zasadnicza Szkoła Zawodowa została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia im. M. Grzegorzewskiej. W ostatnich latach działalności Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła w kierunkach:

1. Fryzjer

2. Kucharz

3. Kucharz małej gastronomii

4. Mechanik pojazdów samochodowych

5. Ogrodnik

6. Pracownik pomocniczej obsługi hotelowej

7. Stolarz.