Projekt eTwinning „My neighbor, my friend” nagrodzony…

Projekt eTwinning „My neighbor, my friend” nagrodzony…

Projekt eTwinning „My neighbor, my friend” został nagrodzony w czerwcu Krajową Odznaką Jakości. W październiku szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości, oznacza to, że praca koordynatora, praca uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.