Program eTwinning w ZS Nr 16 w Białymstoku

Program eTwinning w ZS Nr 16 w Białymstoku

W roku szkolnym 2009/10 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu eTwinning (http://etwinning.pl/home).
Program eTwinning to współpraca szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz popularyzowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC).

Uczniowie i nauczyciele, którzy przystępują do partnerstwa w ramach programu eTwinning, posługują się Internetem we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i przygotowywanymi materiałami.

Projekty eTwinning umożliwiają poznawanie uczniów z innych państw Europy, ich kultur, trydycji, codzienności, etc. Dla osób uczących się języków obcych stanowią dodatkową motywację do nauki.
Obecnie uczniowie klasy IIi pod kierownictwem Joanny Zalewskiej-Coldron i Marii Borodziuk realizują projekt z 3 szkołami: 1 z Polski i 2 z Grecji. Tytuł projektu: Jede Jahreszeit bringt uns Überraschungen/Każda pora roku przynosi nam niespodzianki (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p35407/welcome)
Jest to, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli bardzo ciekawe doświadczenie. Uczymy się od siebie, realizujemy wspólne przedsięwzięcia, wymieniamy się efektami swojej pracy, np. Zielnik, Zimowa Książka.