Przejdź do treści

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Branżowa Szkoła I Stopnia

– 22.12.2023 r.

– 19.01.2024 r.

– 02.05.2024 r.

– 06.05.2024 r.

– 31.05.2024 r.

– 06.06.2024 r.

– 07.06.2024 r.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

– 02.05.2024 r.

– 31.05.2024 r.

– 06.06.2024 r.

– 07.06.2024 r.

Skip to content