Przejdź do treści

Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku dla Szkoły Branżowej I stopnia

Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku dla Szkoły Branżowej I stopnia

Regulamin konkursu wiedzy o Mikołaju Koperniku
dla Szkoły Branżowej I stopnia

Cele konkursu:

  • Uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań astronomią, fizyką, geografią, a także wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów);
  • Motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji;
  • Pogłębianie, rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach szkolnych;
  • Zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań lub innych formach pracy pozalekcyjnej oraz podejmowania samodzielnych prac badawczych;
  • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych;
  • Promowanie osiągnięć uczniów.

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Branżowej I stopnia;

  • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykazać się jak najszerszą wiedzą na temat życia i osiągnięć w różnych dziedzinach nauki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika oraz znajomością faktów z zakresu astronomii.
  • Zgłoszenia do konkursu przyjmują organizatorzy do 14 lutego 2023 r.

Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku (w formie testu) odbędzie się

21 lutego 2023 r. o godzinie 12.00 w sali C01

Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych,
ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia;

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu: Kamila Jerominek i Iwona Kurek – Fimowicz.

Skip to content