Gwiazdka w skansenie 2015

Gwiazdka w skansenie 2015

W ramach wprowadzenia w przedświąteczny nastrój, liczna grupa reprezentantów Szkoły Przysposabiającej do Pracy udała się do muzeum wsi w Jurowcach. W ramach „Gwiazdki w skansenie” uczestniczyliśmy w wielu aktywnościach. Na wstępie grupa studentów z wydziału aktorskiego przedstawiła nam oryginalną wersję jasełek. Następnie zaprezentowano nam stół wigilijny z tradycyjnymi staropolskimi potrawami. Poznaliśmy także technikę wypiekania opłatka. Jako działania warsztatowe wykonywaliśmy pocztówki metodą drzeworytu oraz regionalne stroje kolędników. Zapraszamy do fotorelacji