Góra Grosza 2016

Góra Grosza 2016

To już XVII edycja „Góry Grosza”, akcji zbierania monet w całej Polsce organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

Celem akcji „Góra Grosza” jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Akcja zbierania groszy odbywała się w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016r.

Dzięki Uczniom ze szkoły ZSZ i SPdP, Kadrze Pedagogicznej, Rodzinom udało się zebrać 2842 szt. monet.

Bardzo dziękujemy!

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji w przyszłym roku.

Agnieszka Turkowska, Anna Milewska