Dzień Hiszpański

Dzień Hiszpański

Dnia 25.02.2016 w szkole odbył się Dzień Hiszpański z cyklu spotkań „Wędrówki po Europie”. Dzień Hiszpański inspirowany był wizytą job shadowing (obserwacja pracy), która miałam miejsce w październiku 2015.

Dzień Hiszpański dedykowany był uczniom naszej szkoły, a zrealizowany w ramach działań projektowych Erasmus+ „Nowoczesna edukacja…” .

W ramach innych (lecz pokrewnych) działań projektowych eTwinning Working together is easier (zapraszamy na strony projektu) oraz tytułem dzielenia się dobrą praktyką i ciekawym doświadczeniem, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy stworzyli swoją pierwszą e-książeczkę, właśnie o Dniu Hiszpańskim. Książeczka została udostępniona partnerom z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii. I chociaż jest w języku polskim, to łatwo można ja przetłumaczyć dzięki opcji tłumaczenia zawartej w programie StoryJumper, który wykorzystano do napisania książeczki.

Dziękujemy Zespołowi, pod kierownictwem pani Uli Jarończyk, który przygotował i udokumentował pięknymi zdjęciami całe to wydarzenie.

Zapraszamy do przeczytania książeczki Dzień Hiszpański oraz zachęcamy do tworzenia własnych opowiadań. To naprawdę świetne zajęcie!

 

Zespół Erasmus+ oraz eTwinning