Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

 

Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

 

Projekt skierowany był do białostockich placówek kształcenia zawodowego z 3 najistotniejszych branż regionu: rolno-spożywczej, mechanicznej, turystyczno – gastronomicznej. Inicjatywa realizowana była przez 9 zespołów szkół zawodowych Miasta Białystok.