Projekt „Młodzi i skuteczni w podlaskim”

Projekt „Młodzi i skuteczni w podlaskim”

Od 1 października 2018 we współpracy z Fundacją ProAnima realizujemy projekt „Młodzi i skuteczni w podlaskim”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO) poprzez udział w zaplanowanym w ramach projektu wsparciu (m.in. Kuźnia wolontariatu, nauki, zarządzania projektami) w okresie do końca VII 2020 r. Nasi uczniowie kształtują kompetencje społeczne poprzez socjalizację i zdobywanie doświadczeń, co ułatwi im radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych. Aktywności zaplanowane podczas projektu to:

– Trening umiejętności społecznych w ramach którego doskonalą umiejętności m.in: pracy w grupach, posługiwania się mową ciała, wypracowywania kompromisów, motywowania i wspierania innych, wchodzenia w interakcje;

– Wyjazd integracyjny do Hotelu Zamek w Gniewie;

– Udział w meczu Jagiellonii Białystok, po wydarzeniu spotkamy się z piłkarzami w celu przeprowadzenia wywiadu i stworzenia artykułu i fotoreportażu;

– Działania wolontaryjne na rzecz organizacji działającej na rzecz dobra publicznego;

– Cykl warsztatów w teatrze dramatycznym z metod rozwiązywania konfliktów
z wykorzystaniem elementów dramy, mowy ciała-jej znaczenia.