XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas…”

XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas…”

30 maja 2017 r. w murach naszej szkoły odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Recytuje każdy z nas…”. Wzięło w nim udział pięć placówek z województwa podlaskiego:

 1. Zespół Szkół Specjalnych z Łomży
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Hajnówki
 3. Zespół Szkół nr 13 z Białegostoku
 4. Zespół Szkół nr 11 z Białegostoku
 5. Zespół Szkół nr 16 z Białegostoku

Wysłuchaliśmy pięknej recytacji uczniów z zaprzyjaźnionych placówek województwa podlaskiego.

Komisja miała bardzo trudny „orzech do zgryzienia”, bo wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani. Po długich naradach ustalono, że :

I miejsce w kategorii „Szkoła podstawowa” zdobyła Angelika Bogdańska

I miejsce w kategorii „Szkoła Przysposabiająca do Pracy” zdobył Adam Liżewski

I miejsce w kategorii „Gimnazja i szkoły zawodowe” zdobył Adam Półtorak

Komisja przyznała specjalne wyróżnienie Andrzejowi Okoniowi, który recytował „Wiersz o mamie”.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali upominki i dyplomy. A spotkanie zakończyło się tradycyjnie słodkim poczęstunkiem.

Wiesława Rzepniewska

Agata Markiewicz

XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas”

XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas”

04.06.2014 odbył się XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytuje każdy z nas”
Podlasie reprezentowało 8 placówek:

 1. Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku
 2. Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku
 3. Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
 5. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku-Podlaskim
 6. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
 7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
 8. Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku

Uczniowie występowali w III Kategoriach
I. Szkoła przysposabiająca do pracy
II. Szkoła podstawowa
III. Gimnazjum i szkoła zawodowa

W I kategorii zwyciężył Adam Liżewski, ZS Nr 16 w Białymstoku.
W II kategorii zwyciężył Damian Pankiewicz, ZS Nr 13 w Białymstoku.
W III kategorii zwyciężył Mateusz Michalewicz, ZS Nr 16 w Białymstoku.