Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +

W okresie od 31 marca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + IV Edycja” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Podczas konkursu będziemy realizowali następujące zadania:

  1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  2. Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”.
  3. Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.
  4. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”
  5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.
  6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
  7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.
  8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.
  9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

Joanna Brzozowska i Barbara Dworakowska