Bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 19 maja 2016 r., w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie poprowadziła pani Natalia Modzalewska i pani Urszula Jarończyk. Na szkolnej sali gimnastycznej przedstawione zostały symulacje niebezpiecznych sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas lekcji w-fu. Przećwiczono także sposoby udzielania pomocy poszkodowanym, w przypadku na przykład krwotoku z nosa, skręcenia kostki czy utraty przytomności. Prowadzące spotkanie zwróciły szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których nauczyciel zawsze przypomina młodzieży przed kolejnymi zajęciami. Współpraca z prowadzącym lekcję, wykonywanie jego poleceń, odpowiedni strój, w znaczny sposób zmniejszają ryzyko zagrożeń, które mogą nas czekać na zajęciach wychowania fizycznego. Jednocześnie przestrzeganie ustalonych reguł pozwala cieszyć się współzawodnictwem, poznawać nowe formy ruchu, jednym słowem dbać o lepsze samopoczucie. Wszyscy bowiem wiemy, że sport to samo zdrowie.
Dziękujemy Natalii Martyniuk, Jolancie Sakowicz i Magdalenie Michalskiej – uczennicom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, które wzięły czynny udział w spotkaniu i wspierały naszych podopiecznych w zdobywaniu nowej wiedzy oraz doświadczeń. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Joanna Brzozowska