Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy politykę szkoły w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna– dane dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

Więcej informacji kliknij w poniższy link

Klauzula informacyjna – dzieci i rodzice

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku
    ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
  4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

Więcej informacji kliknij w poniższy link

Klauzula informacyjna

Opłaty – czerwiec 2018

W czerwcu opłata za internat wynosi 178,00zł.

Śniadanie 3 zł x 15 dni = 45zł
Obiad 4 zł x 14 dni = 56zł
Kolacja 3 zł x 14 dni = 42zł
Opłata stała 35 zł

W czerwcu opłata za obiady wynosi 52,00 zł.

Koszt jednego obiadu – 4zł
Ilość obiadów – 13

Opłaty proszę wpłacać na konto szkoły w terminie od 04.06-11.06.2018r.
Prosimy nie robić nadpłat ani zaległości, w razie wątpliwości co do kwoty wpłaty prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 085-74-22-569.

Nasz film zdobył nagrodę w Poznaniu

Nasz film zdobył nagrodę w Poznaniu

OKO KALEJDOSKOPU – werdykt jury

 

27 kwietnia 2017 roku w Kinie Pałacowym w Poznaniu zostały ogłoszone wyniki V Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych. Nasi uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy zdobyli II miejsce za film „ Kroniki rodzinne” w kategorii film-animacja. Na przegląd zostało zgłoszonych ponad 140 filmów w w czterech kategoriach. Jury podkreśla, że wybór był bardzo trudny, ponieważ w każdym filmie można było wyróżnić coś wartościowego: plastykę, humor, pracowitość, filmowe widzenie świata, interesującą opowieść i wrażliwość.

Na seansach w Poznaniu filmy obejrzało ponad 700 dzieci. W maju rozpoczną się projekcje filmów w instytucjach partnerskich Przeglądu i będą trwały aż do końca roku.

Autorzy opowieści: Paweł Wnorowski, Paweł Wasiak, Dorian Gimik, Rafał Gilewicz.

Opieka merytoryczna : Marta Kołodziejczyk, Agnieszka Kwasik, Jacek Fidura 

Gratulujemy serdecznie Laureatom, ich Rodzicom i Opiekunom

 

Odznaką „Szkoła Etwinning”!

Odznaką „Szkoła Etwinning”!
Zespół Szkół Nr 16 jest wśród 70 polskich szkół nagrodzonych Odznaką „Szkoła Etwinning”! Jest to odznaka europejska potwierdzająca wysoki poziom zaangażowania, działań i osiągnięć szkolnych zespołów etwinning.
Gratulujemy naszemu zespołowi oraz wszystkim uczestnikom projektów etwinning oraz życzymy dalszej owocnej współpracy międzynarodowej!
Więcej informacji tutaj:
Zespół eTwinning
Joanna Zalewska-Coldron