Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

 

Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku

 

Projekt skierowany był do białostockich placówek kształcenia zawodowego z 3 najistotniejszych branż regionu: rolno-spożywczej, mechanicznej, turystyczno – gastronomicznej. Inicjatywa realizowana była przez 9 zespołów szkół zawodowych Miasta Białystok.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

W Zespole Szkół nr 16, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku od 01.08.2012r. do 31.07.2014r. realizowany był projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych wśród 40 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i 20 nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej.

Dzień Rodziny 2017

Dzień Rodziny 2017

8 czerwca 2017 świętowaliśmy Dzień Rodziny. Było trochę wzruszeń, wiele powodów do uśmiechu, a także śmiechu:) W części artystycznej podziwialiśmy występ grupy instrumentalno-wokalnej uczniów pod kierunkiem p. Iwony Awdziej, oraz spektakl p. Magdy Lach pt. „Magnetyzm serca”, w którym główne role zagrali nauczyciele naszej szkoły, a także występ grupy tanecznej pod kierunkiem p. Basi Topczewskiej, którym uczniowie ZS16 wygrali konkurs tańca „Baw się i tańcz” w Bielsku Podlaskim. W dalszej częsci p. Ula Jarończyk i p. Piotr Moczulski zaprezentowali realizowany w szkole projekt Erasmus Plus. Panie z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni SNB w Białymstoku rekomendowały swoją placówkę. Na hallu czekał na wszystkich słodki poczęstunek, wraz z tortem wykonanym przez ucznia – Adama Sałaskiewicza. Na zewnątrz można było zjeść grillowane warzywa, kiełbaski, tosty, i wziąć udział w grach sportowych. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie! Było przemiło!

 

Warsztaty filmowe 2017

Warsztaty filmowe 2017

W dniu 13 maja, 2017 uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w warsztatach filmowych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zajęcia poprowadził jeden z najlepszych montażystów szkoły, Piotr Gorszyński.

Wstępem do warsztatów była analiza filmu Krzysztofa Kieślowskiego – „Gadające głowy”. Po projekcji uczniowie mieli okazję pracować na profesjonalnym sprzęcie do filmowania. Dzięki pracy całego zespołu powstały bardzo ciekawe etiudy filmowe. Poniżej kilka zdjęć ilustrujących nasze działania.

Marta Kołodziejczyk

Agnieszka Kwasik